Du är här: Kvalitet

Kvalitet


Alla produkter från Holle är ekologiskt certifierade.


Kontinuerliga kvalitetskontroller genom alla steg, från de certifierade bondgårdarna, till den färdiga produkten gör att vi får använda beteckningarna Bio och Demeter.

På alla våra produkter hittar du numret på det ekologiska kontrollorgan som garanterar att leveransen av råmaterial till den färdiga produkten sker på ett noggrant och transparent sätt.

De ingredienser vi använder för vår barnmat kommer från biodynamiska eller ekologiska jordbruk.Det innebär följande:

 • Naturlig kretsloppsodling där hänsyn tas till djur, jord och miljö
 • Kvalitet istället för kvantitet
 • Mångfald istället för monokultur
 • Hänsyn tas till djurens välbefinnande
 • Att inga djurhormoner och tillväxtreglerande medel används
 • Naturlig kompost istället för konstgödsel
 • Avstånd tas från alla kemisksyntetiska växt- och insektsbekämpningssmedel
 • Inga kemiska tillsatser vid beredningen, som t.ex. konserveringsmedel

För alla våra tillskottsprodukter för spädbarn gäller följande:

 • Garanterat fri från genetiskt manipulerade ingredienser.
 • Utan tillsats av socker (naturlig sockerhalt i ingredienserna, laktos i mjölk).
 • Fri från tillsatser av arom-, färg- och konserveringsmedel.

Den speciella Demeter-kvaliteten

I den mån det är möjligt tillverkas vår barnmat av Demeter-råvaror. 

Demeter är namnet på den grekiska fruktbarhetsgudinnan och är ett skyddat varumärke för produkter som producerats med biodynamiska lantbruksmetoder.

Enbart de produkter som uppfyller de erkänt stränga och omfattande kvalitetskriterierna för biodynamisk odling erhåller märkningen ”Demeter”. Förutom kriterierna för ekologisk odling tar Demeter-jordbrukaren även hänsyn till artspecifika egenheter hos växter och djur.

Demeter-jordbrukaren betraktar bondgården som en levande organism med ett naturligt kretslopp. Djurfodret kommer till största delen från gårdens egna ängar och marker. Alla Demeter-bondgårdar har egna djur. Gödseln komposteras och blandas med speciella preparat, som läkeörter, och sprids sedan på fälten. Preparaten som härstammar från den egna tillverkningen verkar med energier som liknar homeopatiska läkemedel. På så sätt stöttas och vårdas marken. Utsädets tillväxt sker i enlighet med den enskilda växtens biologiska rytm.

Oberoende forskningsresultat visar att jorden är levande och att den för varje år blir bördigare. Det är unikt för det ekologiska lantbruket. Den mogna frukten innehåller största möjliga mängd naturlig vitalitet och livskraft. Födoämnen som får växa på detta sätt ger en värdefull grund för fullvärdig och vital näring, som är särskilt viktig för spädbarn och småbarn. Holle baby food GmbH - Baselstrasse 11 - 4125 Riehen/Schweiz
Tel.: +41 (0)61 645 96 00 - Fax: +41 (0)61 645 96 09 - E-mail: babyfood@holle.ch

Holle baby food GmbH - Baselstrasse 11 - 4125 Riehen/Schweiz